ห้องพัก

ปัจจุบันโรงแรมมีเพียง 4 อาคารที่สอดคล้องกับสามระดับของ ความสะดวกสบาย ในห้องพัก

เราหวังที่จะสร้างอาคารใหม่ทุกปีจึงจะสามารถพัฒนาข้อเสนอของเรา

ห้องพักของเราถูกตั้งชื่อตามวัดเขมรของภูมิภาค:


แตละห้องจะถูกตกแต่งด้วยรูปภาพของชื่อห้องพัก

และถ้าคุณต้องการจะได้รูปภาพ ที่เป็นฝีมือของคนในพื้นที่เราสามารถติดต่อไปที่ร้าน หรือติดต่อทางช่างฝีมือได้